Member Login

Username:

Password:


Welcome and Greeting!!!

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซด์ Taxceit (แท็กซิส) ให้บริการเรียกคืนเงินภาษีจากโครงการ Work and Travel ประเทศสหรัฐอเมริกา คืนกลับไปเป็นรายได้ หมายเลขผู้จ่ายภาษี (CAF) คือ xxxx-94780X ออกโดยกรมสรรพากรสหรัฐฯ เราเป็นตัวแทนไทยรายแรก ที่ลูกค้าทุกสถาบันไว้วางใจเลือกให้เป็นผู้มีอำนาจกระทำแทนเรียกคืนเงินภาษี (USA Tax Refund )

สำหรับท่านที่ต้องการเรียกคืนเงินภาษีจากโครงการเวิร์คแอนด์ทราเวิลสหรัฐอเมริกา( Work and Travel USA )แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร หรือ สำหรับท่านที่กำลังมองหาตัวแทนที่เชื่อถือได้เพื่อมั่นใจได้ว่าเงินคืนภาษีของท่านจะไม่สูญเปล่า และมีฐานข้อมูลในการขอคืนภาษีที่ถูกต้องสำหรับโอกาสต่อไปในอนาคต และท่านที่ต้องการยื่นขอคืนเงินภาษีด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ปราศจากความกังวลใจในระหว่างรอคืนภาษี ภายใต้การดำเนินการของเรา สามารถตอบสนองได้ครบทุกความต้องการ

เพียงมีภาษีที่ต้องการเรียกคืน(Tax Refund USA) ตามที่ระบุใน W2 (เรียกคืนย้อนหลังสูงสุดได้ถึง 3 ปี) และติดต่อมาหาเรา อย่าลังเลที่จะติดต่อมาหาเราในทันที หากดำเนินการขอคืนเร็วจะได้รับภาษีคืนเร็วเช่นกัน เราเปิดรับเอกสารตลอดทั้งปีภายใต้เงื่อนไขพร้อมดำเนินการขอภาษีคืนให้ทั้งสองส่วนคือ Federal Tax Refund (Guarantee) และ State Tax Refund (Free) จึงได้รับคืนคุ้มค่ากว่า และมีฐานข้อมูลการเสียภาษีที่ถูกต้องอีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็น Federal Tax Refund, Tax Refund USA มาก, Tax Refund USA น้อย, Tax Refund USA ปีแรก, Tax Refund USA ปีปัจจุบัน, Tax Refund USA ปีที่แล้ว, Tax Refund USA ย้อนหลังสามปี และ State Tax Refund ที่ครอบคลุมเกือบทุกมลรัฐ